Alumni

Postdoctoral Researcher

hubing zm lhp

         Hubing Lou                   Meng Zhang                   Haiping Liu         

ymy  

         Maiyun Yang                Weixia Wang                      Jingyi  Zhao          

LYP ZG

             Yaping Liu                             Gong Zhang                           Zhining Song    

LHX 

           Huixin Luo   

Graduate Students

HZY lxs cl

         Ziyang Hao                  Shixian Lin                    Long Chen       

ljie zs LT

              Jie Li                      Shuai Zhang                  Teng Long       

yy DAN ZSQ

            Yi Yang                     Dan He                         Siqi Zheng         

  

             Jie Wang                           Rongfeng Zhu                                 Yun Ge      

SHP ll xx

          Haiping Song                                       Lu Liu                                             Xiao Xie        

qff zh   

           Fangfei Qin                            Heng Zhang                                           William Ngai    

ysj  wyc

          Shaojun Yang                     Yicheng Weng   

  

 

      

Graduate Students from Collaborator's Lab

Students from Chuan He's Group

syq liujun dhc

         Yanqun Song                    Jun Liu                    Hongchao Duan

Students from Nanjing Univ.

sxd yhl szg

       Xiaoda Song                    Hualin Yang                   Zhigang Sun

Undergraduate Students

zbx zzr zas

         Boxuan Zhao              Zhenrun Zhang                 Aishan Zhao       

cx lz ztz

           Xing Chen                   Zheng Luo                    Tianze Zhu       

cxu fll zwy

          Xu Cheng                     Linlin Fan                  Wenyuan Zhou        

js zzy DSZ

          Shang Jia                 Zhaoyue Zhang                 Shizhong Dai        

QCH LTR LinZ

       Chenhu Qiu                   Tianran Li                     Zhi "Lindsey" Lin       

lhy zyj lm

               Heyun Li                           Yunjin Zhang                                Meng Li    

 

             Weiyi Ma                                Jianting Guo  

 

Technicians

yjt yz 

           Juntao Yu                        Zi Ye                          Renming Hu   

Lab Manager

CLY  WY

         Lanyou Chen                         Yan Wang