01

Our Team

YI QIN GAO
Cheung Kong Professor
LIJIANG YANG
Research Associate Professor
Team Member

xiaoyl@pku.edu.cn

Yunlong Xiao
Associate Professor
Team Member
86-10-62752475

1106582185@pku.edu.cn

LI WANG
Group Secretary

Team Member

leiyaokun@pku.edu.cn

YAOKUN LEI
Graduate Student
Team Member

zhourui@pku.edu.cn

RUI ZHOU
Graduate Student
Team Member

HUI QUAN
Graduate Student
Team Member

1501210181@pku.edu.cn

Ying Yang
Graduate Student

Team Member

1306418900@qq.com

ZHICHENG CAI
Graduate Student
Team Member

1601210181@pku.edu.cn

HAO TIAN
Graduate Student
Team Member

xueyccme@pku.edu.cn

Yue Xue
Graduate Student
Team Member

hanxv@pku.edu.cn

Xu Han
Graduate Student

Team Member

1801110283@pku.edu.cn

Yueying He
Graduate Student
Team Member

liudejia@pku.edu.cn

Dejia Liu
Graduate Student
Team Member

1801110333@pku.edu.cn

Jingyao Wang
Graduate Student
Team Member

1901110300@pku.edu.cn

Yupeng Huang
Graduate Student

Team Member

1901110358@pku.edu.cn

Yijie Xia
Graduate Student
Team Member

z-yh@pku.edu.cn

Yuheng Zhao
Undergraduate Student
Team Member

changjh@pku.edu.cn

Junhan Chang
Undergraduate Student
Team Member

huoqinyuan@pku.edu.cn

Qinyuan Huo
Undergraduate Student

Alumni

 • Manas Mondal, Research Associate Professor, Shenzhen Bay Laboratory
 • Zhuoran Qiao, PhD Candidate, California Institute of Technology
 • Bai Hei, PhD Candidate, University of Arizona
 • Juping Wang, Associate Professor, Guangdong Pharmaceutical University
 • Sirui Liu, Postdoc
 • Xiaoxia Cai, TUS Holdings
 • Huajie Feng, Associate Professor, Hainan Normal University
 • Ling Zhang, Postdoc, University of California, Los Angeles
 • Zhili He, Chengdu Municipal People's Government
 • Luming Meng, Associate Professor, South China Normal University
 • Zhen Zhang, Associate Professor, Tang Shan Normal University
 • Qiang Shao, Associate Professor, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Science
 • Jun Zhang, Postdoc
 • Wenjun Xie, Postdoc, Massachusetts Institute of Technology
 • Xing Che, Postdoc, Florida State University
 • Chan Gu, Postdoc, West China Second University Hospital, Sichuan University
 • Yi Yang, Research Associate Professor, Shenzhen Bay Laboratory
 • Chengwen Liu, Postdoc, The University of Texas at Austin
 • Ruyi Song, PhD Candidate, Duke University
 • Lin Xu, PhD Candidate, Boston University
 • Ruben Fan
 • Renming Wang
 • Chenhu Qiu, PhD Candidate, Johns Hopkins University
 • Fan Lu
 • Zhuoran Long, PhD Candidate, New York University
 • Xi Chen, PhD Candidate,University of Arizona
 • Yanyu Zhu, PhD Candidate, University of Wisconsin, Madison
 • Jiewei Hong, PhD Candidate, University of Wisconsin, Madison
 • Zhenhan Liao, PhD Candidate, University of Chicago
 • Rui Jiang
 • Chengzhe Tian

Facts about the Gao Group

10
Years
51
Members
142
Publications
1000000000
CPU Time
-