ENGLISH CONTACT SITEMAP ACCESS
时间 & 地点周日 18:00 @ B535
月末大报告安排文献报告工作报告备注
Feb.2012Ming-Yu YangHu li
Mar. Hao-Yuan Wang & Xi-Sha ZhangKang Chen 
Apri. Hui Wang & Huan SunHao-Yuan Wang & Bi-Jie Li & Da-Gang Yu 
MayShuang Luo & Kang Chen Fei Pan 
Jun.Wen-Juan Shi & Li-Sheng Zhang Bi-Jie Li & Da-Gang Yu 
Jul.Fei Pan & Ru-Yi Zhu Qi-Lei Zhu & Hu Li 
Aug.Qi-Lei Zhu & Hu Li  
Sept.Jia-Xuan Yan & Ming-Yu Yang  
Oct.Peng-Xiang Shen & Xi-Sha Zhang  
Nov.Xing-Yu Jiang & Kang Chen  
Dec.Ke-Han He