Organizing Committee

 

Local Organizing Committee     

Professor Zhang-Jie Shi (Chair, Peking University, China )

Professor Zhenfeng Xi (Peking University, China )

Professor Jianbo Wang (Peking University, China )

Professor Lei Liu (Tsinghua University, China )

Professor Aiwen Lei (Wuhan University, China )

Professor Shuli You (Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS, China)

Professor Hanmin Huang (Lanzhou Institute of Chemical Physics , CAS, China)

Professor Ning Jiao(Secretary, Peking University, China )

Professor Wen-Xiong Zhang (Secretary, Peking University, China

Professor Yan Zhang (Secretary, Peking University, China)


 


กก